Nositelem autorských práv fotografií je autor Lubomír Buchta. Všechna práva vyhrazena. Fotografie podléhají autorskému zákonu 121/2000 Sb. zákonů ČR.

  • Slovo copyright, stejně jako znak © podle mezinárodních dohod platných i v ČR zajišťuje ochranu materiálů, na které se copyright vztahuje. Copyright vlastníkovi výhradních práv umožňuje kontrolovat kopírování a distribuci originálních snímků i materiálů z této práce odvozených.
  • Uvedení časového údaje vyznačuje dobu vytvoření díla (popřípadě webové stránky jako takové), nikoliv dobu platnosti autorských práv.

Možné je právo užít dílo pro osobní potřebu, nebo právo citace – s uvedením zdroje v podobě odkazu na zdroj. Jiné použití je možné pouze se souhlasem autora.

Tento text upozorňuje návštěvníka této webové stránky na to, že může do vlastních webů zakomponovat odkazy, vedoucí k obrázkům na tomto webu, nebo na web samotný, může obrázky na svém počítači doma studovat, ale nesmí je dál vystavovat na svých stránkách, pokud se nedohodneme jinak.

VYMEZENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Autorem fotografií, je © Lubomír Buchta. Kompletní obsah prezentace je určen pouze k prohlížení z původního umístění, tedy serveru přístupného přes doménu www.lubu.cz. Je povoleno uložení souborů pro vlastní potěchu, nebo studování a krátké citace v médiích, vždy s uvedením autora a zdroje. Většinu fotografií je možné zakoupit, ať už jako autorskou zvětšeninu, nebo práva k použití v elektronické podobě. Kulturním centrům, muzeím, vědeckým pracovištím, nemocnicím, smysluplným neziskovým organizacím apod. bude po předchozí dohodě umožněno užití děl za výrazně zvýhodněných podmínek.

Neoprávněné užití děl, především (ale nejen) za komerčním účelem bude trestně stíháno. Další ustanovení se řídí platnou legislativou. Nositelem autorských práv fotografií je Lubomír Buchta (lubomir.buchta@gmail.com). Všechna práva vyhrazena. Fotografie podléhají autorskému zákonu 121/2000 Sb. zákonů ČR.